• Čeština
    • Polský
    • Angličtina
    • Němec
email
Služby Accen- pracovní pokyny

Služby

Pokyny na pracovišti

Pokyny na pracovišti

Pokyny pro pracoviště jsou nezbytným a jasně definovaným dokumentem, který je důležitým prvkem správného pracovního systému. Pracovní právo ukládá zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnancům přístup k aktuálním zdravotním a bezpečnostním pokynům týkajícím se mimo jiné zdravotního rizika zaměstnance při práci, nebezpečí úrazu, záchrany.
Zaměstnanec by se na jejich základě měl seznámit s pravidly chování v mimořádných situacích, které mohou nastat v pracovním procesu.

Specifičnost práce ve výškách přináší velká rizika, která lze mimo jiné snížit vypracováním postupů, které zohledňují specifika objektu, ve kterém se práce provádí. Rovněž je třeba mít na paměti, že pouze instrukce vypracované odborníky jsou schopny zajistit přiměřenou bezpečnost zaměstnanců a zaměstnavatelé si mohou být jisti, že pokyny na jejich pracovišti odpovídají příslušným normám. Při uvažování o dodržování předpisů BOZP musí být pracovní pokyny ve výškách náležitě přizpůsobeny k danému pracovišti, objektu, nebo technologickému procesu a měly by být vedeny prioritním postupem v tomto směru.

Nabízíme vytváření dokumentů o bezpečnosti práce, například:

– pracovní pokyny na pracovišti
– pokyny pro práci ve výškách
– záchranné postupy

Kontaktujte nás
Kontaktní formulář
Tato stránka je chráněna reCAPTCHA i Google. Privacy policy. + Podmínky služby.

*pole označená hvězdičkou jsou povinná

Kudy se k nám dostanete
Accen Fall Arrest s.r.o.
Pod břehem 797
73961 Třinec